Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική για τη χρήση cookies

Καλωσήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Sleed Academy, διαχειρίστρια του οποίου είναι η εταιρεία «SLEED IKE», με έδρα το Περιστέρι Αττικής, οδό 25ης Μαρτίου 83 & Αρκαδίας. Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στην παρούσα «Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική για τη χρήση cookies».
Μέσω της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου δηλώνετε άνευ όρων ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους «Όρους Χρήσης» και στην «Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική για τη χρήση cookies». Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους «Όρους Χρήσης» ή/και στην «Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική για τη χρήση cookies», θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Η «Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική για τη χρήση cookies» μπορεί να τροποποιείται από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Σας καλούμε να εξετάζετε τακτικά τους παρόντες όρους, λόγω του ότι η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου υποδηλώνει ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές.
Η SLEED δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα «Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική για τη χρήση cookies» περιγράφει πώς η SLEED, ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του Κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για τους χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου και με ποιο τρόπο ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί τα cookies.

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται και πώς αυτά χρησιμοποιούνται

Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας καθώς επίσης και όταν υποβάλετε αίτηση παρακολούθησης του προγράμματος του Sleed Academy, ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα προκειμένου να μπορείτε εσείς να επωφελείστε από τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.
Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν προορίζεται για παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με παιδιά. Στα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, από την οποία μπορείτε, άμεσα ή έμμεσα, να ταυτοποιηθείτε. Δεδομένα που συλλέγονται απ’ ευθείας από εσάς, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επικοινωνίας, όπως για να απαντάμε στα ερωτήματά σας για παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Ειδικότερα, όταν εισάγεται στον διαδικτυακό μας τόπο και συγκεκριμένα στη φόρμα «Call me back» τα δεδομένα σας, εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που συμπληρώσατε (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου) προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να συζητήσουμε σχετικά με το Sleed Academy. Όταν συμπληρώνετε την φόρμα «Κάνε την Αίτησή σου Online» συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς [όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, λόγο που θέλεις να παρακολουθήσεις το πρόγραμμα και ποιοι είναι οι στόχοι σου, το βιογραφικό σας σημείωμα (CV)] προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα  παρακολούθησης του προγράμματος του Sleed Academy.

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (tracking technologies) και ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, τεχνικές πληροφορίες (π.χ. χρόνος και δεδομένα πρόσβασης, όγκος δεδομένων που διαβιβάστηκαν, status διαβίβασης, τύπος, έκδοση και γλώσσα φυλλομετρητή (browser), τύποι και εκδόσεις plug-in φυλλομετρητή, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP address), λειτουργικό σύστημα και διεπαφή συστήματος (system interface), ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσίας) και πληροφορίες προφίλ (π.χ. διαδικτυακός τόπος παραπομπής, σελίδες που επισκεφθήκατε, ενέργειες που κάνατε, μοτίβα επισκέψεων και πληροφορίες από φόρμες που συμπληρώσατε). Εφόσον μας παράσχετε την συγκατάθεσής σας, μπορεί να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε διαφημίσεις σχετικές με εσάς, βασιζόμενοι στη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να αποκλείσετε αυτή την επεξεργασία, παρακαλούμε δείτε το κεφάλαιο «Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης» της παρούσας «Πολιτικής Απορρήτου & Πολιτικής για τη χρήση cookies». Λαμβάνουμε επίσης κάποια από τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα από παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης (analytics providers), όπως είναι η Google. Μπορεί να συλλέγουμε στατιστικά ή ανώνυμα δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Ενώ τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, αυτά δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα λόγω του ότι αυτού του είδους τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας (για παράδειγμα μπορεί να επεξεργαζόμαστε ανωνυμοποιημένα δεδομένα χρήσης, για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία της ιστοσελίδας). Δεν συλλέγουμε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου εν γνώσει μας ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), όπως για παράδειγμα πληροφορίες για την υγεία, τη φυλή ή την εθνότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, την σεξουαλική σας ζωή, κτλ.

Πώς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

H SLEED ενδέχεται να διορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και θα παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στην SLEED, όπως πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής ή τεχνικής υποστήριξη. Η SLEED ενδέχεται να κοινοποιήσει, προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, προσωπικά δεδομένα σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές, διοικητικές αρχές, νομικούς συμβούλους ή άλλους εξωτερικούς συμβούλους. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη που σχετίζονται με τη συγχώνευση ή την εξαγορά.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ενδέχεται τα δεδομένα σας να κοινοποιηθούν από την SLEED σε άλλα πρόσωπα στα οποία η SLEED έχει αναθέσει την παροχή σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς υπηρεσιών, όπως σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας). Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εν λόγω αποδέκτες. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαβίβαση δεδομένων σας εκτός του Ε.Ο.Χ. για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, λόγω της κοινοποίησης των δεδομένων σας στους εν λόγω αποδέκτες, θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η SLEED προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ο.Χ. ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζει για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ: [email protected]

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού

Ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί cookies και συνεπώς όταν τον επισκέπτεστε, ένα cookie μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή σας. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μπορεί να φορτωθεί σε «τερματικό εξοπλισμό» (για παράδειγμα στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο), όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο. Επιτρέπει στην SLEED να αναγνωρίσει τη συσκευή σας, να συλλέξει πληροφορίες αναφορικά με μοτίβα χρήσης, όταν περιηγείστε στον διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή προηγούμενες ενέργειες, βελτιώνει την διαδικτυακή εμπειρία και την εξατομικευμένη εμπειρία. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας στους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε και να αναλύσουν την αποτελεσματικότητα των εν λόγω διαφημίσεων. Μπορείτε να επιλέγετε ή να αποκλείετε τα cookies οποτεδήποτε – εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies (αυτά χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κάνουμε τον διαδικτυακό μας τόπο να λειτουργεί αποτελεσματικά), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας οποτεδήποτε, μπορείτε να εμποδίσετε νέα cookies να αποθηκευτούν και να λάβετε ειδοποίηση πριν την εγκατάσταση ενός νέου cookie επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό του φυλλομετρητή σας. Όταν συγκεκριμένης κατηγορίας cookies απαιτούν τη παροχή από εσάς της προηγούμενης συγκατάθεσής σας προκειμένου να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν, ερωτάσθε μέσω ενός σχετικού banner που είναι εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου. Αν επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε συγκεκριμένα cookies, και πάλι θα μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, αλλά θα είναι περιορισμένη η λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε «επίμονα» cookies (‘persistent’ cookies), όπως επίσης cookies «συνεδρίας» ('session' cookies). Ένα «επίμονο» cookie θα παραμείνει για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο cookie. Ένα cookie «συνεδρίας» τοποθετείται μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον διαδικτυακό μας τόπο και λήγει όταν κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Τύποι Cookies

  • Cookies ανάλυσης / επίδοσης (Google Analytics)
    Χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναλύουμε τον τρόπο που ο διαδικτυακός μας τόπος λειτουργεί, ώστε να τον βελτιώνουμε και να μεγιστοποιούμε τις δυνατότητές του. Χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την στατιστική καταμέτρηση του κοινού που τον επισκέπτεται, για να εκτιμήσουμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών, για να εντοπίσουμε τις πιο αναγνωρίσιμες λέξεις-κλειδιά των μηχανών αναζήτησης, που οδηγούν σε μία ιστοσελίδα ή για να εντοπίσουμε θέματα πλοήγησης.
  • Cookies στόχευσης / διαφήμισης ( Facebook)
    Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μοιραζόμαστε κάποιες πληροφορίες με τρίτους με τους οποίους διαφημιζόμαστε, ώστε να γνωρίζουμε πώς προσεγγίσατε τον διαδικτυακό μας τόπο. Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, τα μέρη του διαδικτυακού μας τόπου που έχετε επισκεφθεί και για τα οποία ενδιαφέρεστε και τις συνδέσεις (links) που ακολουθήσατε, προκειμένου να αναγνωριστείτε ως προηγούμενος επισκέπτης και για να ανιχνεύσουμε τη δραστηριότητά σας στον διαδικτυακό μας τόπο και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να σας δείχνουμε διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να προσαρμόσουμε τον τρόπο επικοινωνίας με εσάς ή προκειμένου να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας που σας στέλνουμε.

Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις των cookies;

Oι περισσότεροι φυλλομετρητές επιτρέπουν κάποιον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεών τους. Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του πώς να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm , ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aboutcookies.org  ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.allaboutcookies.org. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα cookies σε δημοφιλείς φυλλομετρητές:

Νομική βάση για την επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν ο νόμος μάς το επιτρέπει, δηλαδή, όταν έχουμε νόμιμη βάση για την επεξεργασία. Ενδέχεται να προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει των παρακάτω νόμιμων βάσεων:

  • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. για την εγκατάσταση και χρήση συγκεκριμένων τύπων cookies).
  • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν τη σύναψη σύμβασης (π.χ. όταν υποβάλετε αίτηση παρακολούθησης του προγράμματος του Sleed Academy).
  • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της SLEED
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η SLEED (ή νόμιμων συμφερόντων τρίτων), υπό την προϋπόθεση ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν προέχουν των εν λόγω συμφερόντων. Τέτοια νόμιμα δικαιώματα περιλαμβάνουν: (α) παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και να προληφθεί η απάτη και η κακή χρήστη του διαδικτυακού τόπου, (β) βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και του διαδικτυακού μας τόπου, (γ) παρακολούθηση του πώς λειτουργεί ο διαδικτυακός μας τόπος, π.χ. μέσω των στατιστικών των δεδομένων, ώστε να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό και τις πληροφορίες που παρέχουμε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, τις υπηρεσίες μας, τις προωθητικές μας ενέργειες και τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας.

Η μη παροχή εκ μέρους σας προσωπικών σας δεδομένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία μας να σας παρέχουμε μία υπηρεσία (π.χ. να λάβουμε και να αξιολογήσουμε την αίτησή σας για παρακολούθηση του προγράμματος του Sleed Academy) ή να απαντήσουμε σε ένα αίτημά σας.

Δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα;

Tα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι αναγκαία η επίτευξη των στόχων για τα οποία τα συλλέγουμε, π.χ. για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για να σας παρέχουμε λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου και υπηρεσίες που ζητήθηκαν (π.χ. για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξέταση και αξιολόγηση της αίτησής σας για παρακολούθηση του προγράμματος του Sleed Academy ή για όσο χρονικό διάστημα παρακολουθείτε το πρόγραμμα του Sleed Academy). Μόλις ο σκοπός για τον οποίο η επεξεργασία δεδομένων επιτευχθεί, είτε θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα, είτε θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι διατήρησης εκ του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο λειτουργίας των cookies και τον έλεγχό τους, παρακαλούμε δείτε το κεφάλαιο «Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού» της παρούσας «Πολιτικής Απορρήτου & Πολιτικής για τη χρήση cookies».

Ασφάλεια Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο των κινδύνων της επεξεργασίας.

Τα δικαιώματά σας

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σχετικά με συγκεκριμένη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή οποιαδήποτε ώρα με μελλοντική ισχύ. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων μπορεί να έχετε το δικαίωμα (i) να αιτηθείτε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, (ii) να αιτηθείτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, (iii) να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (iv) να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, (v) να αιτηθείτε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, (vi) να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης στη δημιουργία προφίλ, όπως επίσης και άλλα δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων). Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας παρακαλώ επικοινωνήστε με την SLEED στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε αμφιβολίες ή ερωτήματα σχετικά με την παρούσα «Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική για τη χρήση cookies» ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «Τα δικαιώματά σας» της παρούσας «Πολιτικής Απορρήτου & Πολιτικής για τη χρήση cookies», παρακαλώ επικοινωνήστε με την SLEED μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: Περιστέρι Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου 83 & Αρκαδίας, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

TOP